Groen van Prinsterer

Groen van Prinsterer is een Christelijk kindcentrum gevestigd in basisschool de Groen van Prinsterer in Capelle aan den IJssel. Onze locatie is voorzien van een peuterspeelgroep en een buitenschoolse opvang.

In ons kindcentrum staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. Wij bieden de kinderen uitdaging, een stimulerende leeromgeving en liefdevolle zorg. Bij ons kunt u terecht voor deskundige en betrokken opvang.  Door de nauwe samenwerking met basisschool de Groen van Prinsterer zorgen wij voor een doorgaande lijn in de zorg en ontwikkeling van uw kind.

1 peuterspeelgroep

  • De Groene Vlinder, VE groep voor kinderen van 2 – 4 jaar

 

1 groep buitenschoolse opvang

Inclusief voorschoolse opvang

  • De Groen, voor kinderen van 4 – 13 jaar

Groen van Prinsterer
Ericaplein 11
2906 CG Capelle a/d IJssel

Teamleidster: Laurine Spek

Telefoonnummer: 06 – 50 44 55 01
groencapelle@royalkidshome.nl

LRK:
KDV 239645522
BSO 872096993

Openingstijden
Onze reguliere openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07:00 – 18:00 uur.

GGD Inspectierapport
Klik hier voor het laatste inspectierapport van het KDV en de BSO.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kindje de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.
Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’). Deze thema’s worden samengesteld in overleg met de basisschool waarin de locatie gevestigd is. Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen worden variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra gerealiseerd. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.