Het Louvre

Kindercentrum Het Louvre is een christelijk kindercentrum, gevestigd in Capelle aan den IJssel in de wijk Schollevaar. Het Louvre staat voor kwaliteit, plezier en veiligheid voor uw kind. Wij bieden een stimulerende omgeving en liefdevolle zorg en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Ieder kind is uniek en waardevol en verdient de beste zorg en aandacht.

Er worden veel leuke activiteiten met de kinderen gedaan. Er is een snoezelruimte aanwezig waar kinderen heerlijk kunnen ontspannen en de zintuigen worden geactiveerd. Met het snoezelen wordt namelijk een beroep gedaan op de zintuigen. Dit werkt rustgevend voor baby’s en stimulerend voor peuters.

Het Louvre vormt een IKC samen met christelijke basisschool De Sjalomschool.

2 groepen kinderdagverblijf

  • De Appeltjes, hele dag opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • De Steentjes, hele dag opvang voor kinderen van 1,5 – 4 jaar

2 peuterspeelgroepen

  • Pré-school Saron, VE groep voor kinderen van 2 – 4 jaar
  • Pré-school De Pareltjes, VE groep voor kinderen van 2 – 4 jaar

 

2 groepen buitenschoolse opvang

Inclusief voorschoolse opvang

  • De Oase, voor kinderen van 4 – 7  jaar
  • De Nachtwacht, voor kinderen van 7 – 13 jaar

Het Louvre
Hermitage 46
2907 NB Capelle a/d IJssel

Teamleidster: Laurine Spek

010 – 22 30 499
hetlouvre@royalkidshome.nl

LRK:
KDV 292712996
BSO 137596418

Openingstijden
Onze reguliere openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07:00 – 19:00 uur.

GGD Inspectierapport
Klik hier voor het laatste inspectierapport van het KDV en de BSO.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kindje de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.
Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’). Deze thema’s worden samengesteld in overleg met de basisschool waarin de locatie gevestigd is. Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen worden variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra gerealiseerd. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.