Kasteel van Versailles

Het Kasteel van Versailles staat voor kwaliteit, plezier en veiligheid voor uw kind. Wij bieden een stimulerende omgeving en liefdevolle zorg en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Ieder kind is uniek en waardevol en verdient de beste zorg en aandacht.

U kunt bij ons terecht voor deskundige en betrokken opvang. Wij zijn ons bewust van de rol die wij hebben in de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Onze pedagogisch medewerkers hebben een liefdevolle benadering naar de kinderen toe.

Het Kasteel van Versailles vormt een IKC samen met christelijke basisschool De Fontein en christelijke school voor speciaal basisonderwijs De Balans.

2 groepen kinderdagverblijf 0 – 4 jaar

  • Het Kasteel, hele dag opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • Het Tuinhuis, flexibele combinatiegroep voor kinderen van 0 – 13 jaar

 

1 peuterspeelgroep

  • Het Paleis, voor kinderen van 2.3 – 4 jaar

 

4 groepen buitenschoolse opvang

Inclusief voorschoolse opvang

  • De Parels, voor kinderen van 4 – 5 jaar
  • De Diamanten, voor kinderen van 5 – 7 jaar
  • De Saffiertjes, voor kinderen van 7 – 9 jaar
  • De Robijnen, voor kinderen van 9 – 12 jaar

Kasteel van Versailles
Jan de Geusrede 39
2901 CN Capelle a/d IJssel

06 – 39 69 88 03
info@kasteelvanversailles.nl

LRK:
KDV 278749240
BSO 262969956

Pedagogisch Beleid
Klik hier voor ons Pedagogisch Beleidsplan en het werkplan van onze locatie.

Openingstijden
Onze reguliere openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07:00 – 19:00 uur.

Openingstijden flexibele combinatiegroep zijn van 06:30 – 19:00.

GGD Inspectierapport
Klik hier voor het laatste inspectierapport van het KDV en de BSO.

Tarieven
Klik hier voor onze tarieven.

Heeft u onregelmatige werktijden en bent u op zoek naar flexibele opvang? 

Naast de reguliere opvang hebben wij een flexibele combinatiegroep van 0-13 jaar. In deze groep verruimt Royal Kids Home haar openingstijden van 06:30u-19:00u. Ouders die onregelmatig werken lopen vaak tegen het probleem aan dat de reguliere opvang niet aansluit bij de opvangtijden die zij nodig hebben.

Bij ons kunt u flexibele uren afnemen wanneer u dat wilt. Dit houdt in dat de kinderen kunnen komen op beschikbaarheid van kindplaatsen. We hebben maximaal 13 kindplaatsen. De opvang dient minimaal een maand van te voren worden aangevraagd.

Er zijn verschillende tijdsblokken waarin de kinderen kunnen worden gebracht en gehaald. Deze tijdsblokken zorgen ervoor dat de kinderen wel op flexibele tijden binnen kunnen komen, maar wel gestructureerd. Deze afgebakende periodes waarin de kinderen gebracht kunnen worden, zorgt voor rust en structuur op de groep.

De kinderen kunnen ’s ochtends tussen 06:30 en 09:00 worden gebracht/gehaald, ‘s middags tussen 12:30 en 13:30 uur en s ’avonds tussen 16.30-19.00 uur.

We hebben als opvang een minimale afname van 3 uur per dag om het kind en de leidster de mogelijkheid te geven om een band op te bouwen. Voor meer informatie, neem contact op met teamleidster Marja Pos via marja@kasteelvanversailles.nl.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kindje de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.
Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan Pedagogisch Beleid.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’). Deze thema’s worden samengesteld in overleg met de basisschool waarin de locatie gevestigd is. Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen worden variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra gerealiseerd. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.