Kinderopvang 0 – 4 jaar

Royal Kids Home biedt verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar. De opvang kenmerkt zich door een veilige en stimulerende omgeving waarin de kinderen de ruimte krijgen om zich op het eigen tempo te ontwikkelen.

Dagopvang 0 – 2 jaar
Voor zuigelingen is het van belang dat in de basisbehoeften wordt voorzien: voeding, verschoning, rust en aandacht. Op de babygroepen hanteert Royal Kids Home daarom een duidelijke dagindeling, zodat baby’s de rust en structuur krijgen die ze nodig hebben. De baby’s krijgen de ruimte en tijd om volgens het eigen ritme de dag door te brengen. Bij de babygroepen staat het verzorgen enerzijds en het stimuleren van de ontwikkeling anderzijds centraal. Het streven naar zoveel mogelijk vaste pedagogische medewerkers op de groep zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving waarbij de baby’s kunnen groeien en ontwikkelen.

Dagopvang 2 – 4 jaar
Peuters hebben een stimulerende omgeving nodig waarin ze motorische vaardigheden kunnen oefenen, uitgenodigd worden tot samen spelen en waar de taalontwikkeling de ruimte krijgt. De rol van de pedagogisch medewerker is het zorg dragen voor een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen de peuters uitgedaagd worden en plezier hebben. De peuters volgen een vast dagritme waarbij er afwisseling is tussen tafelmomenten, rustmomenten, activiteiten en vrij spel. De peuters die nog slapen krijgen hier de ruimte voor. Ook wordt er met de peuters die 4 jaar worden langzaam toegewerkt naar de overgang op het basisonderwijs. Als dit binnen het kindcentrum is dan wordt er een overdracht gedaan naar de betreffende school.

Peuterspeelgroep 2.3 – 4 jaar
Op de peuterspeelgroep werken we aan de hand van thema’s om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Er zijn grote en kleine kringmomenten en momenten waarop de kinderen vrij kunnen spelen. Een aantal peuterspeelgroepen biedt een VE-programma (voorschoolse educatie). Om de taal- en ontwikkelingsachterstand bij de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid te voorkomen, wordt het VE-programma aangeboden. Hierbij werken we nauw samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) die de doelgroepkinderen verwijst. De ruimtes zijn opgedeeld in speelhoeken. Hoeken nodigen kinderen uit tot samenwerking maar stellen kinderen ook in staat om hun eigen plan te trekken en daarin keuzes te maken. De peuters worden voorbereid op de overgang naar het basisonderwijs om de doorgaande leerlijn te waarborgen.

Inschrijven
Klik hier om uw kind(eren) in te schrijven voor de kinderopvang.