Voorschoolse Educatie

Royal Kids Home heeft op een aantal locaties VE-groepen (Voorschoolse Educatie groepen). VE is een effectieve methode die beoogt onderwijsachterstand te voorkomen of te verminderen, zodat kinderen met achterstand meer kans hebben in het onderwijs. Met VE willen we intensiever ingaan op het aspect van onze visie dat kinderen zich ontwikkelen door middel van spelen met anderen. Met het gebruik van een VE-methode wordt het vrij spelen minder en zal er meer gebruik worden gemaakt van sturend spelen. Spel wordt bewust ingezet om de ontwikkeling te stimuleren. Ook wordt er gebruik gemaakt van kleinere groepen, zodat er meer individueel afgestemd kan worden op de ontwikkelbehoeften. Royal Kids Home werkt in het algemeen met de VE-methode Uk en Puk. Waar het kan sluit Royal Kids Home aan op de VE-methode van de basisschool waar een IKC mee wordt gevormd.