Port of Holland

Royal Kids Daycare vormt met basisschool De Ontmoeting het International Child Centre (ICC) Port of Holland in Capelle aan den IJssel aan de Fascinatio Boulevard. Wij verzorgen opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Royal Kids Daycare werkt in nauwe samenwerking met de Ontmoeting naar een tweetalig kindcentrum. In 2020 lag de focus op ontdekken en verkennen. 2021 staat in het teken van uitvoering en evaluatie.

In het kindcentrum is de doorgaande lijn terug te vinden in de thema’s, de les/leermethode, bepaalde activiteiten en in 2021 in het spreken van de Engelse taal op activiteitenbasis. We willen een omgeving bieden met een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. We willen een rijke leer- en leefomgeving voor kinderen creëren, waar kinderen én ouders welkom zijn.

2 groepen kinderdagverblijf

  • Het Brandweerschip, hele dag opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • De Politieboot, hele dag opvang voor kinderen van 2 – 4 jaar

1 peuterspeelgroep

  • De Reddingsboot, voor kinderen van 2 – 4 jaar 

1 groep buitenschoolse opvang

Inclusief voorschoolse opvang

  • De Waterbus, voor kinderen van 4 – 13 jaar

Port of Holland
Fascinatio Boulevard 486
2909VA Capelle aan den IJssel

Teamleidster: Laurine Spek

06 – 24 26 06 27
portofholland@royalkidshome.nl

LRK:
KDV 247740585
BSO 334764403

Beleid
Pedagogisch beleid
Werkplan van Port of Holland
Beleid Veiligheid & gezondheid van Port of Holland

Openingstijden
Onze reguliere openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07:00 – 19:00 uur.

GGD Inspectierapport
Klik hier voor het laatste inspectierapport van het KDV en de BSO.

Tarieven
Klik hier voor onze tarieven.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kindje de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.
Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’). Deze thema’s worden samengesteld in overleg met de basisschool waarin de locatie gevestigd is. Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen worden variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra gerealiseerd. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.