Port of Holland

Port of Holland vormt met basisschool De Ontmoeting het International Child Centre (ICC) in Capelle aan den IJssel op het Fascinatio. Dit is een christelijke school en opvang in één. Port of Holland is een tweetalige ICC, Engelstalig en Nederlandstalig, en verzorgt opvang voor kinderen van 0-13 jaar in de basisschool.

In de opvang en de school is een doorgaande lijn te zien zoals in de thema’s, de les/leermethode, observatiemethode, bepaalde activiteiten en het spreken van de Engelse taal. De doorgaande lijn in ons ICC is belangrijk omdat op deze manier de kinderen van de opvang kunnen wennen aan de manier van werken, zoals ze op school ook werken. Ook kunnen de kinderen wennen aan het gebouw, de leerkrachten, het schoolplein enzovoorts. We willen een omgeving bieden met een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. We willen een rijke leer- en leefomgeving voor kinderen creëren, waar kinderen én ouders welkom zijn.

2 groepen kinderdagverblijf 0 – 4 jaar

  • Het Brandweerschip, hele dag opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • De Politieboot, hele dag opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar

 

1 peuterspeelgroep

  • De Reddingsboot, voor kinderen van 2 – 4 jaar 

2 groepen buitenschoolse opvang

Inclusief voorschoolse opvang

  • De Waterbus 1, voor kinderen van 4 – 7 jaar
  • De Waterbus 2, voor kinderen van 7 – 13 jaar

 

Port of Holland
Fascinatioboulevard 486
2909VA Capelle aan den IJssel

06 – 50 44 55 01
portofholland@royalkidshome.nl

LRK:
KDV 247740585
BSO 334764403

Pedagogisch Beleid
Klik hier voor ons Pedagogisch Beleidsplan en het werkplan van onze locatie.

Openingstijden
Onze reguliere openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07:00 – 19:00 uur.

GGD Inspectierapport
Klik hier voor het laatste inspectierapport van het KDV en de BSO.

Tarieven
Klik hier voor onze tarieven.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kindje de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.
Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan Pedagogisch Beleid.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’). Deze thema’s worden samengesteld in overleg met de basisschool waarin de locatie gevestigd is. Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen worden variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra gerealiseerd. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.