Veiligheid & Hygiëne

Royal Kids Home stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Hoe wij omgaan met veiligheid en hygiëne staat beschreven in het beleid veiligheid en gezondheid, deze is per locatie opgesteld. Meerdere keren per jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen wij waar nodig maatregelen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het beleid veiligheid en gezondheid, dit document wordt vanuit de inventarisaties meerdere malen per jaar geëvalueerd en besproken met de pedagogisch medewerkers. De uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid wordt verder uitgewerkt in de locatie specifieke procedure hygiëne en veiligheid, deze kunt u hieronder inzien.

 

Klik hier voor de procedure van Het Louvre (2019)
Klik hier voor de procedure van Port of Holland (2019)
Klik hier voor de procedure van Kasteel van Versailles (2019)
Klik hier voor de procedure van Horizon Roerdomplaan (2019)
Klik hier voor de procedure van Horizon Koggerwaard (2019)