Oudercommissies

Royal Kids Home heeft actieve oudercommissies (OC’s). Minimaal drie keer per jaar vergadert de OC met de teamleidster van de locatie. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de kindercentra besproken en is er tijd voor eventuele vragen. Verder legt Royal Kids Home regelmatig vraagstukken voor, waarbij advies van de OC gewenst, dan wel verplicht, is.

Activiteiten van de oudercommissies
De OC’s organiseren regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders. De resultaten hiervan worden besproken met de teamleidster en het managementteam. Verder regelen de OC’s een leuke attentie voor alle pedagogisch medewerkers ten gelegenheid van de dag van de leidster.

Meer informatie?
De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid. Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleid, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
Wilt u meer weten of uzelf aanmelden voor deelname aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de teamleider van uw locatie.

De contactgegevens van de oudercommissies:
Het Louvre: oclouvre@gmail.com
Kasteel van Versailles: ockasteelvanversailles@gmail.com
Port of Holland: ocportofholland@gmail.com
Horizon Lijstersingel: deze locatie heeft geen oudercommissie, maar maakt gebruik van algemene ouderraadpleging.
Horizon Koggerwaard: oudercommissiehorizon@hotmail.com
Het Baken: deze oudercommissie moet nog opgericht worden. Voor meer informatie, mail naar hetbaken@royalkidshome.nl.
Groen van Prinsterer: deze oudercommissie moet nog opgericht worden. Voor meer informatie, mail naar groencapelle@royalkidshome.nl.