Oudercommissies

Royal Kids Home stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Hoe wij hiermee omgaan staat beschreven in het beleid veiligheid en gezondheid. Deze is per locatie opgesteld. Meerdere keren per jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen wij waar nodig maatregelen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het beleid veiligheid en gezondheid. Dit document evalueren we vanuit de inventarisaties meerdere malen per jaar en bespreken we met de pedagogisch medewerkers. De uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid wordt verder uitgewerkt in de locatiespecifieke procedure hygiëne en veiligheid, deze kunt u hier inzien.

Oudercommissies

Royal Kids Home heeft actieve oudercommissies (OC’s). Minimaal drie keer per jaar vergadert de OC met de teamleidster van de locatie. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de kindercentra besproken en is er tijd voor eventuele vragen. Verder legt Royal Kids Home regelmatig vraagstukken voor, waarbij advies van de OC gewenst, dan wel verplicht, is.

Activiteiten van de oudercommissies
De OC’s organiseren regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders. De resultaten hiervan worden besproken met de teamleidster en het managementteam. Verder regelen de OC’s een leuke attentie voor alle pedagogisch medewerkers ten gelegenheid van de dag van de leidster.

Meer informatie?
De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid. Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
Wilt u meer weten of uzelf aanmelden voor deelname aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de teamleider van uw locatie.

De samenstelling & contactgegevens van de oudercommissies:
De oudercommissie van locatie Prinsen&Prinsessen bestaat uit de volgende leden:
Emailadres:
De oudercommissie van locatie Het Louvre bestaat uit de volgende leden:
Emailadres
De oudercommissie van locatie Kasteel van Versailles bestaat uit de volgende leden:
Emailadres
De oudercommissie van locatie Port of Holland bestaat uit de volgende leden:
Emailadres
De oudercommissie van locatie Horizon Roerdomplaan moet nog opgericht worden. Voor meer informatie, mail naar horizon@royalkidshome.nl.
De oudercommissie van locatie Horizon Koggerwaard moet nog opgericht worden. Voor meer informatie, mail naar horizon@royalkidshome.nl.