Voorzorgsmaatregelen corona

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over hoe wij omgaan met het coronavirus. We volgen adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Neusverkouden kinderen 0-6 jaar
Dinsdag 16 juni 2020 zijn de richtlijnen inzake neusverkouden kinderen van 0-6 jaar aangepast. Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool en naar de buitenschoolse opvang. Wanneer deze kinderen een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19, dan moeten zij thuis blijven. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen,
(zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders
getest worden.

Noodopvang
Sinds 8 juni kunnen alle kinderen weer naar de opvang volgens de uren die in de opvangovereenkomst zijn vastgelegd. Daarmee stopt de overheid ook de noodopvang tijdens de reguliere openingstijden. Heeft u binnen de openingstijden extra opvang nodig? Dan kunt u, indien dit mogelijk is in ons rooster, incidentele opvang aanvragen. Noodopvang is nog wel mogelijk buiten de reguliere tijden (’s avonds, ’s nachts, in de weekenden en feestdagen) voor ouders werkzaam in de zorg. Heeft u deze noodopvang nodig? Neem dan contact op met:

• Capelle aan den IJssel: onderwijsenopvang@capelleaandenijssel.nl
• Krimpen aan den IJssel: info@krimpenwijzer.nl
• Krimpenerwaard: onderwijsenopvang@krimpenerwaard.nl

Wat doen jullie in geval van een uitbraak?
In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.

Krijg ik mijn eigen bijdrage voor de kinderopvang ten tijde van de sluiting terug? 
Uw eigen bijdrage tot en met 28 april wordt terugbetaald door de overheid. U hoeft hierin zelf geen actie te ondernemen. De Sociale Verzekeringsbank krijgt de gegevens van de belastingdienst om zo uw eigen bijdrage te bepalen en uit te keren. Naar verwachting ontvangt u dit rond 8 juli 2020.

Ontvangt u een subsidie van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw kind voorschoolse educatie (ve) heeft, of gebruik maakt van kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal), of omdat u een sociaal-
medische indicatie (SMI) heeft, dan kunt u een vergoeding krijgen via uw gemeente. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Op de website van de svb vindt u de actuele informatie.

Wat als een medewerker ziek is?
Volgens het advies vanuit het RIVM d.d. 12-03-2020 zijn de regels voor medewerkers in de zorg anders. Zij moeten thuisblijven bij verkoudheid en/of hoesten én koorts of bij koorts >38 graden. Wanneer onze medewerkers niet verkouden of ziek zijn, kunnen zij ingeroosterd worden. Zij werken bij voorkeur op de eigen locatie, maar het kan zijn dat er wisselingen nodig zijn de komende tijd. Wij proberen zoveel mogelijk de vertrouwde pedagogisch medewerkers in te roosteren, desondanks vragen wij uw begrip voor eventuele wisselingen wegens de omstandigheden.

Hoe zit het met de vakanties van de medewerkers?
We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer ze dit wel doen, wordt ze gevraagd dit te melden.

Wanneer een medewerker of gezinslid recent in een gebied is geweest dat het RIVM als risicogebied aanmerkt, dan blijft deze collega thuis (werken). Dit geldt uit voorzorg, ook als zij geen klachten hebben.

Vragen jullie aan ouders of zij hun vakantiegebied doorgeven?
We maken ouders alert door middel van communicatie per e-mail en bij overdrachten en verwijzen ze naar de website van deskundigen. Wij gaan er vanuit dat ouders het reisadvies volgen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgegeven. De GGD is het instituut dat uitgerust is om bronnen van infectieziekten op te sporen en, mocht dit nodig zijn, maatregelen te nemen.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

  • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid.
  • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
  • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Wanneer er textiele handdoeken worden gebruikt, verversen we deze ieder dagdeel.
  • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik direct weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
  • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.

Binnen Royal Kids Home handelen we volgens het Beleid Veiligheid en Gezondheid en de Procedure Hygiëne en Veiligheid. Deze documenten beschrijven hoe wij omgaan met de thema’s hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze medewerkers.

Aanspreekpunten
Aanspreekpunt op de locaties zijn de teamleiders. Daarnaast kunt u vragen omtrent dit onderwerp stellen via het volgende e-mailadres: corona@royalkidshome.nl

Meer informatie over het coronavirus

Wat is het coronavirus?
In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw soort griepvirus, het coronavirus. Patiënten hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. In Nederland zijn er ook besmettingen gemeld. In geval van een uitbraak bij Royal Kids Home volgen we de richtlijnen en voorschriften van de GGD en het RIVM. Het managementteam van Royal Kids Home heeft contact met de GGD.

Mijn vraag staat er niet bij
Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Royal Kids Home handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de teamleidster van de locatie.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

 

Bijgewerkt op 12-05-2020