Voorzorgsmaatregelen corona

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over hoe wij omgaan met het coronavirus. We volgen adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Is mijn vestiging geopend?
De ontwikkelingen rondom het coronavirus leiden ertoe dat het kabinet heeft besloten om de scholen en kinderopvang te sluiten. Reden hiervoor is dat dit nodig is in het kader van de volksgezondheid. Dit betekent concreet dat onze locaties gesloten zijn vanaf maandag 16 maart 2020 tot tenminste 6 april 2020.

Voor wie is de kinderopvang wel open?
Zoals opgenomen in het besluit van de regering zullen wij opvang aanbieden voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen. We vragen ouders om het te melden als dit van toepassing is. Zij hebben hierover een mail gehad. Er is een bericht verspreid waarin staat dat de harde eis van twee werkzame ouders in de cruciale beroepsgroepen iets versoepeld wordt. Dit betekent dat wanneer 1 van beide
ouders werkzaam is in de cruciale beroepssector en de opvang echt niet anders geregeld kan worden, opvang bij ons mogelijk is. Hierbij wordt wel benadrukt dat het echt noodzaak moet zijn, omdat er nog steeds zo min mogelijk kinderen bij elkaar moeten zijn. Wij spannen ons in om opvang te bieden aan ouders in de vitale sectoren, echter voor ons is het onmogelijk om volgens een vast personeelsrooster te werken. Dit betekent dat er andere pedagogische medewerkers op de groep kunnen staan dan normaal. Met betrekking tot onze locaties in de Krimpenerwaard: alle opvang zal daar plaatsvinden op de locatie in Bergambacht. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u terecht bij de teamleidster van de locaties in de Krimpenerwaard.

Echter, ook als ouders in één van de cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn en hun kind vertoont onderstaande symptomen verzoeken wij dringend om hun kind thuis te houden. Dit is het geval wanneer het kind
– verkouden is of
– hoest of
– keelpijn heeft of
– koorts heeft (38 graden) of
– een combinatie van bovenstaande symptomen.

Waar kan mijn schoolgaande kind onder schooltijd terecht?
Onze bso’s verzorgen de opvang van de kinderen van ouders in vitale sectoren tijdens de gewone bso tijden. Onder schooltijd worden deze kinderen op school opgevangen. Dit dient u zelf met school te regelen. Met ons regelt u de opvang op de bso.

Wat doen jullie in geval van een uitbraak?
In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.

Moet ik nu nog steeds het volledige bedrag voor de opvang betalen?
Ja, het is de bedoeling dat u de factuur volledig betaalt. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer uitleg waarom u de factuur volledig moet voldoen.

Wat als een medewerker ziek is?
Volgens het laatste advies vanuit het RIVM d.d. 12-03-2020 zijn de regels voor medewerkers in de zorg anders. Zij moeten thuisblijven bij verkoudheid en/of hoesten én koorts of bij koorts >38 graden.

Hoe zit het met de vakanties van de medewerkers?
We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer ze dit wel doen, wordt ze gevraagd dit te melden.

Wanneer een medewerker of gezinslid recent in een gebied is geweest dat het RIVM als risicogebied aanmerkt, dan blijft deze collega thuis (werken). Dit geldt uit voorzorg, ook als zij geen klachten hebben.

Vragen jullie aan ouders of zij hun vakantiegebied doorgeven?
We maken ouders alert door middel van communicatie per e-mail en bij overdrachten en verwijzen ze naar de website van deskundigen. Wij gaan er vanuit dat ouders het reisadvies volgen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgegeven. De GGD is het instituut dat uitgerust is om bronnen van infectieziekten op te sporen en, mocht dit nodig zijn, maatregelen te nemen.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

  • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid.
  • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
  • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Wanneer er textiele handdoeken worden gebruikt, verversen we deze ieder dagdeel.
  • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik direct weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
  • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.

Binnen Royal Kids Home handelen we volgens het Beleid Veiligheid en Gezondheid en de Procedure Hygiëne en Veiligheid. Deze documenten beschrijven hoe wij omgaan met de thema’s hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze medewerkers.

Aanspreekpunten
Aanspreekpunt op de locaties zijn de teamleiders. Daarnaast kunt u vragen omtrent dit onderwerp stellen via het volgende e-mailadres: corona@royalkidshome.nl

Meer informatie over het coronavirus

Wat is het coronavirus?
In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw soort griepvirus, het coronavirus. Patiënten hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. In Nederland zijn er ook besmettingen gemeld. In geval van een uitbraak bij Royal Kids Home volgen we de richtlijnen en voorschriften van de GGD en het RIVM. Het managementteam van Royal Kids Home heeft contact met de GGD.

Mijn vraag staat er niet bij
Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Royal Kids Home handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de teamleidster van de locatie.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

 

Bijgewerkt op 17-03-2020